top of page

Cyjanotypia/Cyanotype

Rezygnując z aparatu fotograficznego wykorzystałam XIX wieczną technikę cyjanotypii w wielkim formacie 70 na 100 cm .Odbiłam stykowo na papierze 1:1 postać mojej córki tworząc iluzję pozycji embrionalnych. Wtopiłam w obraz  rzeźby prekolumbijskie uprzestrzenniając płaski fotogram.

Bazując na skojarzeniach, odwołuję się do motywu matki jako wartości uniwersalnej.

I resigned from using a camera and instead used 19th century cameraless technique of cyanotype in large format of 70x10 cm. I made a contact print using the body of my daughter, creating an illusion of embryonic position.  In post-production I pasted the elements of pre-Columbian sculptures which created an impression of spatiality within a flat photogram image.  Basing on associations, I refer to  motif of mother as an universal value .

bottom of page