top of page

Konfrontacje/Confrontations

Wykorzystując XIX wieczną technikę mokrego kolodionu stworzyłam fotografie negatywowe na szkle. Płytka została umieszczona na białym blejtramie. Malując czarną farbą po płótnie, ujawniam  elementy obrazu pozytywowego.

Konfrontując płótno malarskie z fotografią, odwołuje się do odwiecznego sporu: czy fotografia to sztuka?

 

Using the nineteenth century technique of wet plate collodion I create negative photographs on the glass. I put a glass plate on the white canvas. Canvas  is painted black in a way that revels  elements of the positive image. By confronting  painting with photography, I refer to the eternal dispute- Is photographs an art?

bottom of page