top of page

Monić

W moich fotografiach odwołałam się do klasycznych aktów, konwencjonalnych ujęć. Kanony te poddałam destrukcji, destrukcja ta jest bardzo widoczna i dotkliwa, powoduje napięcie u widza i buduje nowe znaczenia.

Poprzez destrukcję schematu, stylizacji odwołuję się do przemijania jednak nie chodzi o przemijanie ciała jako takiego ale o przemijanie wizerunku, obrazu, kanonów piękna, fotografii.

Pracę moją wykonałam w technice mokrego kolodionu, który poszerza temat rozkładu i destrukcji o element materialny. Podczas pracy z XIX wieczną techniką w oparach chemii i substancji fotograficznych tworzony obraz ulega pewnym destrukcjom fizycznym, jest narażony na zniszczenie.

Użycie przeze mnie postumentów do ekspozycji fotografii nadaje mojej pracy charakter obiektowy, przekraczając granicę dwuwymiarowej fotografii.

On my photographs I referred to classic nude portraits, conventional images. This tried to deconstruct  this  canon. Destruction is very visible and painful , causing tension between the image and the viewer and creating new meanings. Through the destruction scheme and styling I refer to the theme of passing. Not only passing of the image but also  the canons of beauty and the decay of human body. The fact that photographs were made using wet plate collodion technique that includes chemical degradation, highlights its materiality. 

During the work with nineteenth century technique, that includes working with chemical fumes and photosensitive substances I created  images which are also objects. 

bottom of page