top of page

Nocni Goście/ Night Guests 

Portrety „nocnych gości” zwracają uwagę na fakt obecności wokół nas potężnego świata, świata o którego istnieniu często zapominamy.

To, kim jesteśmy, zależy nie tylko od naszych genów czy wychowania. Nie bylibyśmy sobą bez bilionów bakterii i pasożytów zamieszkujących nasz organizm.

Każdy z nas „gości” w sobie i na sobie od 10 do 100 bilionów mikrobów. Są liczniejsze niż nasze komórki, a razem mają 100 razy więcej genów niż ludzkie DNA. Czy w sensie genetycznym zatem jesteśmy bardziej bakteriami niż ludźmi?

Żyjemy w czasach nieustającego pędu i dążenia do realizacji przeróżnych celów. Zapominamy o naturze. Warto czasami ożywić świat niewidzialny i gołym okiem spojrzeć  na naszą rzeczywistość.

 

Nauka. Technologia. Sztuka

 

Skonfrontowałam ze sobą najnowsze technologie rejestracji obrazu mikroskop elektronowy z najwcześniejszym odkryciem dotyczącym rejestracji obrazu analogowym aparatem fotograficznym. 

 

Niemożliwe stało się możliwe.

 

Portraits of 'night guests' remind us about the fact that some other, powerful world that surrounds us and which existence we don not always acknowledge. Who we are depends not only from our gens or nurture. 
We would not be ourselves whithout billions of bacteria and parasites who inhabit our bodies. 

Everyone of 'guests' has inside from 10 to 100 bilions microbes. They are more numerous  than our own cells, and together have 100 times more gens than human DNA. Are we, in genetic sense, more like them?

These days we live in constant rush and forget about nature. Sometimes it is worth it to bring to the attention the invisible world. 

Science. Technology. Art

I confronted the latest technologies of image-making such as electron microscope  with one of the earliest analog photographic methods- wet plate collodion.

 

Impossible was made possible. 

bottom of page